Ապրիլի, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: 12 Ապրիլի, 2019

01.01.2019-31.03.2019 թթ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.

Posted by: | Posted on: 12 Ապրիլի, 2019

2019թ հաստիքացուցակ Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.

2019 թ. հաստիքացուցակ նախադպրոցական կրթություն-Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.

Գեղարքունիք գյուղի մ.դ. — 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

Գեղարքունիք գյուղի մ.դ. նախադպրոցական կրթություն — 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ .PDF