Դեկտեմբերի, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: 21 Դեկտեմբերի, 2018

Գեղարքունիք գյուղի միջն. դպրոց-Նախադպրոցական կրթություն-Եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծ 2019

Posted by: | Posted on: 12 Դեկտեմբերի, 2018

Posted by: | Posted on: 6 Դեկտեմբերի, 2018

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ. — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Հաստիքացուցակ 2018 թ.- Նախադպրոցական կրթություն — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Հաստիքացուցակ 2018 թ.- Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ. — Նախադպրոցական կրթություն — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց