Հաստիքացուցակ և նախահաշիվ

2019 թ. հաստիքացուցակ նախադպրոցական կրթություն-Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.

2019թ հաստիքացուցակ Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.

Գեղարքունիք գյուղի մ.դ. — 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

Գեղարքունիք գյուղի մ.դ. նախադպրոցական կրթություն — 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ .PDF

Հաստիքացուցակ 2018 թ.- Նախադպրոցական կրթություն — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Հաստիքացուցակ 2018 թ.- Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ. — Նախադպրոցական կրթություն — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ. — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ.

Հաստիքացուցակ 2018 թ

Հստիքացուցակ- 2017 թվական

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ — 2017 թվական