4-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2017-01.01.2018 Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.