Հաշվետվություններ

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 30.09.2019 թ. Գեղարքունիք գյուղ մ.դ.

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.07.2019 թ. Գեղարքունիք գյուղի մ.դ

01.01.2019-31.03.2019 թթ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.

Գեղարքունիք գյուղի մդ — Նախադպրոցական կրթություն — Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.01.2018-31.12.2018 

Գեղարքունիք գյուղի մդ — Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.01.2018-31.12.2018

Ամփոփ հաշվետվություն-հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին — 01.01.2017թ-01.10.2017թ.

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2018-01.04.2018 թթ

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն- 01.01.2017թ.-01.10.2017թ.

Ամփոփ հաշվետվություն-հիմնարկի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին — 01.01.2017թ-01.04.2017թ.

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն- 01.01.2017թ.-01.04.2017թ.