Բյուջեի նախագիծ

Գեղարքունիք գյուղի մդ-2019 նախահաշվի նախագիծ

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ-նախագիծ 2018 թվական

Բյուջեի նախագծի փոփոխություն- 2018թ..docx

2018 թ. բյուջեի նախագծի հավանություն