Posted by: | Posted on: 10 Հոկտեմբերի, 2019

Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 30.09.2019 թ. Գեղարքունիք գյուղ մ.դ.


Posted by: | Posted on: 22 Սեպտեմբերի, 2019

Հաշվետվություն-Ներքին-գնահատում-2019թ.-Գեղարքունիք-գյուղի-միջնակարգ-դպրոց-ՊՈԱԿ (1)


Posted by: | Posted on: 15 Հուլիսի, 2019

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.07.2019 թ. Գեղարքունիք գյուղի մ.դ


Posted by: | Posted on: 12 Ապրիլի, 2019

01.01.2019-31.03.2019 թթ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.


Posted by: | Posted on: 12 Ապրիլի, 2019

2019թ հաստիքացուցակ Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.

2019 թ. հաստիքացուցակ նախադպրոցական կրթություն-Գեղարքունիք գյուղի մ.դ.

Գեղարքունիք գյուղի մ.դ. — 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

Գեղարքունիք գյուղի մ.դ. նախադպրոցական կրթություն — 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ .PDF

 


Posted by: | Posted on: 20 Հունվարի, 2019

Գեղարքունիք գյուղի մդ — Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.01.2018-31.12.2018

Գեղարքունիք գյուղի մդ — Նախադպրոցական կրթություն — Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.01.2018-31.12.2018


Posted by: | Posted on: 21 Դեկտեմբերի, 2018

Գեղարքունիք գյուղի միջն. դպրոց-Նախադպրոցական կրթություն-Եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծ 2019


Posted by: | Posted on: 12 Դեկտեմբերի, 2018

Posted by: | Posted on: 6 Դեկտեմբերի, 2018

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ. — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Հաստիքացուցակ 2018 թ.- Նախադպրոցական կրթություն — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Հաստիքացուցակ 2018 թ.- Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ. — Նախադպրոցական կրթություն — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց


Posted by: | Posted on: 10 Հոկտեմբերի, 2018

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2018-01.10.2018 թթ