Posted by: | Posted on: Հունվարի 20, 2019

Գեղարքունիք գյուղի մդ — Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.01.2018-31.12.2018

Գեղարքունիք գյուղի մդ — Նախադպրոցական կրթություն — Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն 01.01.2018-31.12.2018


Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 21, 2018

Գեղարքունիք գյուղի միջն. դպրոց-Նախադպրոցական կրթություն-Եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագիծ 2019


Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 12, 2018

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 6, 2018

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ. — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Հաստիքացուցակ 2018 թ.- Նախադպրոցական կրթություն — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Հաստիքացուցակ 2018 թ.- Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ. — Նախադպրոցական կրթություն — Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 10, 2018

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2018-01.10.2018 թթ


Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 9, 2018

Հաշվետվություն — Ներքին գնահատում 2018թ.- Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ


Posted by: | Posted on: Հուլիսի 12, 2018

2018թ 2-րդ եռամսյակ- Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն


Posted by: | Posted on: Հուլիսի 3, 2018

Փաստացի կոմպլեկտավորում

Աշակերտների ընդունելություն


Posted by: | Posted on: Ապրիլի 24, 2018

Հաստիքացուցակ 2018 թ

Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018 թ.


Posted by: | Posted on: Ապրիլի 15, 2018